Koně kolem nás [http://kone.mujweb.cz/]
 
Koně a my.
Fotogalerie.
Slovník.
Kontakt.
Aukro.czCédéčka pro Vás ZDE...


Infekční onemocnění| MOR KONÍ | INFEKČNÍ BRONCHOPNEUMONIE |
| TETANUS | NAKAŽLIVÁ CHUDOKREVNOST |
| OPAR LISIVÝ | VOZŘIVKA | HŘÍBĚCÍ NÁKAZA |
| VZTEKLINA | VIROVÉ ZMETÁNÍ KLISEN |
| HŘEBČÍ NÁKAZA | SNĚŤ SLEZINNÁ | CHŘIPKA KONÍ |Mor koní
 • postihuje mladé koně
 • Příznaky:
 • horečka až 42°C
 • otok plic
 • krvácení ve vnitřních orgánech
 • překrvení sliznic
 • zrychlený puls, dušnost, kašel
 • výtok z nozder
 • Léčba:
 • neúčinná
 • v 95% dochází k úhynu
 • Prevence:
 • vakcinace


 • Vozřivka
 • bakteriální onemocnění, přenosné i na člověka
 • u nás se nevyskytuje
 • importovaní koně musí mít průkaz o diagnostickém negativním nálezu
 • projevuje se za 3 - 5 dní a rozlišujeme 3 typy - nosní, kožní, plicní
 • Příznaky:
 • NOSNÍ
 • - žlutozelený nebo hnědočervený hlenovitý výtok zpravidla z jedné nozdry
 • KOŽNÍ
 • - bolavé vřídky různě rozeseté po celém těle
 • PLICNÍ
 • - bez zjevných příčin - pouze hubnutí, při pitvě uzlíky v plicní tkáni
  Prevence:
 • likvidace nemocných zvířat
 • důkladná desinfekce
 • Neléčí se.


  Nakažlivá chudokrevnost
 • virové onemocnění
 • původcem je virus "pomalých" infekcí AIE, jehož přenašečem jsou lichokopytníci
 • má za následek masový zánik červených krvinek s následnou chudokrevností
 • může být ve formě akutní, chronické nebo latentní
 • inkubační doba je 5 - 30 dnů (až 6 měsíců)
 • Přenos:
 • mechanicky infikovanými nástroji
 • infikovaným bodavým a savým hmyzem (ovád)
 • Příznaky:
 • rychlý úbytek životní energie a pracovní síly
 • u akutní formy
 • horečka
 • srdeční nepravidelnost
 • zrychlený dech
 • nechutenství, skleslost
 • otoky končetin
 • u chronické formy
 • nastupuje po neléčené akutní
 • poruchy srdeční činnosti
 • nové splanutí infekce
 • přechází do latentního stádia
 • - zvíře je přenašečem
  - zvíře hyne
  Neléčí se, zvíře se utratí.


  Hřebčí nákaza
 • vleklá pohlavní nákaza
 • původce - krevní buněčný parazit TRYPANOZOMA
 • přenos pohlavním stykem
 • Příznaky:
 • časté močení
 • zduření sliznic a výtoky z pohlavních orgánů
 • tvorba puchýřů, vřídků a otoky pohlavních orgánů
 • tvorba tvrdých nebolestivých pupenců
 • slabost, obrny, otoky
 • úhyn
 • Prevence:
 • vyhledávání nakažených zvířat
 • serologické vyšetření plemenných hřebců
 • inseminace
 • Neléčí se, zvíře se utratí.


  Tetanus (Strnutí šíje)
 • prudké bakteriální onemocnění po infekci ran, přenosné i na člověka
 • původce - anaerobní bakterie, které produkují toxiny
 • přenos - mechanické znečištění ran, jak hlubokých tak i povrchových (nášlapy, zášlapy, oděrky, kastrační rány,...)
 • inkubační doba je různá (1 - 2 týdny). Trvá-li onemocnění déle než 14 dní je naděje na vyléčení, což se stává zřídka.
 • Příznaky:
 • tetanické křeče svalstva, které začínají na končetinách a na hlavě.
 • strnulý chod, strnule zvedá ocas a natahuje krk dopředu
 • nozdry se trubicovitě rozšiřují a objevuje se třetí víčko
 • nastává zpomalení až znemožnění pohybu
 • horečka a úhyn
 • Léčba:
 • chirurgické ošetření poranění
 • stání v závěsu
 • uklidňující léky
 • protitetanové sérum
 • penicilin
 • infúze
 • Prevence:
 • ošetření ran
 • sérum
 • vakcinace


 • Hříběcí nákaza
 • vyskytuje se u mladých koní a hříbat.
 • inkubační doba je 1 - 8 dnů
 • Příznaky:
 • akutní katary dýchacích cest a mízních uzlin
 • teplota až 41°C
 • malátnost, hnisavý výtok z obou nozder
 • Prevence:
 • chránit před nachlazením


 • Vzteklina
 • přenosná i na člověka
 • inkubační doba je do 3 - 9 týdnů po kousnutí vzteklým zvířetem
 • Příznaky:
 • otupělost, bázlivost
 • pokračuje zuřivostí, kousáním, kopáním
 • hltání nestravitelných předmětů
 • kousání a trhání vlastního těla
 • ochrnutí a smrt
 • Prevence:
 • ochranné očkování
 • Je nevyléčitelná.


  Sněť slezinná
 • bakteriální onemocnění přenosné na člověka
 • inkubační doba je 1 - 3 dny
 • Příčina:
 • krmení nakaženým senem či trávou
 • Příznaky:
 • vysoká teplota 40 - 42°C
 • nechutenství, kolikové bolesti
 • krvavý průjem, dýchací potíže, malátnost
 • na osvalených místech (hýždě, krk, lopatka, kříže) se mohou vytvořit otoky naplněné plynem - při dotyku šustí - sněť šelestivá
 • z nozder, konečníku a u klisen z pochvy vytéká krev
 • úhyn během 24 - 28 hodin
 • Prevence:
 • očkování


 • Opar lisivý
 • plísňové onemocnění kůže přenosné na člověka
 • Přenos:
 • nářadím a čištěním
 • nejčastěji v zimě a vlhkém létě, neboť teplo a vlhko rozšiřování podporuje
 • Příznaky:
 • vypadávání srsti na hlavě, krku, zádi
 • objevují se kulaté nebo oválné skvrny a holá místa pokrytá šupinami šedé barvy
 • hubne, je neklidný
 • Prevence:
 • nemocné koně izolujeme
 • vytváříme zdravé mikroklima důkladným větráním


 • Infekční bronchopneumonie
 • vyskytuje se u sajících hříbat do stáří 5 měsíců
 • hříbata se zpravidla nakazí kapénkovou infekcí. Samozřejmě, že hříbata oslabená nedostatkem vit. A, nedostatečnou výživou, zamořená škrkavkami a špatně ustájená onemocní mnohem snadněji, než hříbata dobře živená.
 • léčení je úspěšné, podaří-li se zpozorovat onemocnění ihned v počátcích
 • Příznaky:
 • začíná to kašlem a teplotou
 • hříbata jsou malátná, smutná


 • Virové zmetání klisen
 • březí klisny postižené touto nemocí zmetají
 • Příznaky:
 • začíná nenápadně katarem cest dýchacích
 • zvýšenou teplotou, malátností, nechutenstvím
 • slabým kašlem nebo mírnými otoky
 • nozdry bývají suché a popraskané
 • Prevence:
 • klisny chráníme očkováním


 • Chřipka koní
 • při tomto onemocnění musí mít koně absolutní klid, jinak by mohly nastat komplikace a mohlo by dojít i k úhynu
 • příznaky jsou stejné jako při virovém zmetání
 • Příznaky:
 • koně mají horečku přes 40°C
 • jsou skleslí, malátní, trpí nechutenstvím
 • nejeví zájem o okolí

 •  

  created by Hana Plocrová (c) 2001 [hplocrova@seznam.cz]