Koně kolem nás [http://kone.mujweb.cz/]
 
Koně a my.
Fotogalerie.
Slovník.
Kontakt.
Aukro.czCédéčka pro Vás ZDE...


Slovník


| B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J |
| K | L | M | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž |


A

Akce
Pohyb končetin závisející na stavbě kostry, ovlivňuje chod koně. Akce může být volná, vázaná, vysoká, nízká apod.

Albín
Je to bělouš, který má nepigmentovanou kůži a kopyto, samozřejmě bílou srst a oko červené nebo modré.

NA ZAČÁTEK STRÁNKY

B

Bastard
Kříženec, neboli produkt křížení mezi druhy (zebroid, mula, mezek).

Bělouš
Typ zbarvení s velkou variabilitou. Je to čistě bílý kůň, výjimečně se může objevit s červenýma očima, pak je to albín (velmi vzácný, neschopný života) nebo s modrýma očima, to je leucin (rovněž velmi vzácný). Bělouši jsou buď vybělující nebo nevybělující. Vybělující se rodí tmaví a během dospívání jejich srst zbělá, nevybělující mají obyčejně srst smíšenou, bílé a barevné chlupy smíšené po celém těle nebo v určitých vzorech. Podle toho se označují buď podle barvy (červení, rezaví, šedí bělouši) nebo vzoru (mourek, mušák, pstružák, jablečňák, grošák apod).

Box
Místnost pro koně ve stáji, nejčastější rozměry třikrát tři metry, v níž se kůň může volně pohybovat, aniž by byl uvázán. V boxu je obvykle automatická napáječka a žlab na krmení.

NA ZAČÁTEK STRÁNKY

C

Cavaletti
Tyče na koncích vybavené sloupky upevněnými křížovým zařízením umožňující umístit je různě vysoko od země. Slouží k tréninku skokanských koní. Umísťují se na zem ve vzdálenosti kolem 1,25 m. Kůň je překonává v klusu, zdokonaluje se v překonávání překážek ohýbáním nohou při dodržování rytmu. Je to dokonalý trénink i pro koně vyježděné, kteří si tím vylepšují rytmus a pokládání nohou.

Clydesdalský kůň
Plemeno těžkých, silných tažných koní vyšlechtěné v Anglii.

NA ZAČÁTEK STRÁNKY

Č

Čabraka
Látkové pouzdro na uši s háčkovanou dečkou. Slouží k ochraně proti hmyzu.

Čistokrevný kůň
Zástupce určitého plemene bez jakýchkoliv cizích vlivů, např. čistokrevný arab, čistokrevný shetland apod. Většina koní není čistokrevná, při vytváření plemen se uplatňují koně jiného původu.

NA ZAČÁTEK STRÁNKY

D

Dědičnost
Je to schopnost předávat určité vlastnosti na potomstvo. Má vliv na fyzické a psychické vlastnosti potomků.

Dospělost chovatelská
Jedinci jsou zařazeni do plemenitby, mohou se rozmnožovat. U teplokrevníků je to ve 4 letech, u chladnokrevníků ve 3 letech.

Dospělost pohlavní
Jedinec je schopen produkovat pohlavní buňky, které jsou pohlavně zralé. Koně jsou pohlavně zralí v 1 roce.

Dospělost pracovní
U plnokrevníků je to ve stáří 2 let, u ostatních až po ukončení tělesného vývoje. Nejoptimálnější je období 8 - 15 roků.

Dospělost tělesná
Kůň dosáhne tělesné dospělosti, je-li ukončen jeho vývoj. U teplokrevníků je to ve 4 letech, u chladnokrevníků ve 3 letech.

Druh
Skupina zvířat, která jsou si podobná a jsou schopna se spolu rozmnožovat (pes, kůň, kráva,...).

NA ZAČÁTEK STRÁNKY

E

Embryotomie
Je to přerušení březosti klisny, kdy je hříbě v klisně rozřezáno.

Etologie
Zabývá se studiem životních projevů zvířat. Pozornost se věnuje významu smyslových vlastností koně, inteligenci, orientaci a paměti, společným projevům koní, bojovnosti, způsobu dorozumívání, pohlavním projevům, graviditě, atd. Poznatky jsou založeny na přímých i nepřímých expedimentálních údajích a na poznatcích z praxe.

NA ZAČÁTEK STRÁNKY

F

FEI
Zkratka Féderation equestre Internationale - mezinárodní jezdecká federace, vedoucí instituce světového jezdeckého sportu.

Flémování
Při flémování kůň zdvihá a obrací na ruby horní pysk. Toto chování se objevuje u hřebců větřící říjnou klisnu, ale často je způsobuje i velmi silný či neobvyklý pach nebo chuť, jako např. česnek, citrón nebo ocet.

Folblut
Anglický plnokrevník využívaný jednak jako kůň dostihový, jednak jako kůň sportovní.

NA ZAČÁTEK STRÁNKY

G

Gig
Lehký dvoukolový jednospřežní kočárek.

NA ZAČÁTEK STRÁNKY

H

Hakamore
Bezudidlová uzda působící prostřednictvím páky na nos koně. Dává se koním, kteří odmítají nosit udidlo zvláště při skocích.

Hipparion
Jeden ze společných prapředků koně, zebry a osla, který se vyskytoval v horním miocenu až pliocenu. Měl už jen jeden prst a byl vysoký 120 - 140 cm. Po něm v linii směrem ke koním byl už kůň Przewalského.

Hipogoniometrie
Měření zauhlení jednotlivých částí těla, převážně kostí končetin, u koní. Dělá se hipogoniometry. Hipogoniometr se skládá z kovového mezikruží s označenou stupnicí pevného ramínka s měřidlovou štěrbinou, které přechází středem mezikruží, a dvou silnějších drátů, které se otáčejí kolem středu. Jeden z nich je opatřen vodováhou.

Hipolog
Odborník na koně.

Hipologie
Termín, který pochází z řeckého slova hippos (kůň) a logos (slovo, věda). Je to tedy nauka o koních. Hipologie je směr teorie a praxe a jako každá nauka se i hipologie vyvíjela. V základě se dělí na tři oblasti: medicínsko-veterinární, zootechnicko-hospodářskou a jezdeckou.

Hnědák
Jeho základní barva srsti je hnědá, může být světle hnědá, tmavě hnědá až černá. Hříva, ocas a spodky končetin jsou vždy černé. Kolem huby a ve slabinách musí mít tmavý hnědák hnědou srst, jinak by to byl vraník.

Hřebčín
Vrcholné chovatelské zařízení pro chov koní s určitým zaměřením. Chová plemenné stádo a klisny plánovitě nakrývají plemeníci neboli pepiniéři.

Hřebčinec
Chovatelské zařízení sloužící praktickým účelům chová hlavně hřebce, k nimž se přivádějí klisny odjinud.

Hřebec
Dospělý, nejméně čtyřletý samec koně.

Hřebeček
Mladý samec koně, starší jednoho roku a mladší čtyř let.

Hřebice
Mladá klisnička.

Hříbárna
Zařízení pro odchov hříbat po odstavu, tj. od 4 až 6 měsíců. Bývá obyčejně při hřebčíně.

Hýblo
Páka, která je součástí uzdy a na jejíž délce je závislá síla působení uzdy na tlamu koně.

NA ZAČÁTEK STRÁNKY

CH

Chambon
Zařízení sloužící k ovládání koně na lonži, které zvířeti dává značnou volnost pohybu do stran i dopředu. Nedovoluje mu zvedat hlavu, protože působí na pásek v týlu a na nervové centrum koně v tomto místě. Kůň se učí pohybovat na lonži s uvolněnou, skloněnou šíjí v rovnováze bez tvrdého působení na jeho tlamu. Takové uvolnění má příznivý vliv na rozvoj a utváření hřbetního svalstva.

Charakter
Stupeň ochoty a spolehlivosti podvolit se vůli člověka. Projevuje se jednotně nebo různě při rozdílných požadavcích.

Chladnokrevník
Mohutný, těžce stavěný kůň, jehož původ hipologové odvozují od západoevropských divokých koní. Vyznačuje se sílou a schopností tahu, je však pomalejší a méně vytrvalý. Většina chladnokrevných plemen byla zlepšena teplokrevníky. Je to pracovní kůň.

Chomout
Hlavní součást postroje pro těžké tažné koně. Tělo chomoutu je z kůže, vycpané, dřevěná část se nazývá kleštiny. Chomout se nasazuje koni přes hlavu, podkládá se měkkou plátěnou koudelí vycpanou poduškou. Tažný bod je v dolní třetině lopatky. Je to nejvhodnější postroj pro tažné koně.

Chomoutek
Součást kočárového postroje, lehčí a zdobnější než chomout. Je vycpán srnčími chlupy a nepodkládá se poduškou.

Chránítka
Dávají se koním na holeně, spěnky, korunky, ale i hlavu, kořen ocasu apod. Jsou kožená gumová nebo z plastů. Parkurová chránítka jsou vpředu otevřená, závodní jsou celistvá, nohy klusáků chrání kromě toho gumové zvony. Chránítka určené k dopravě jsou vyložena plstí. Šlachy chrání v případě potřeby obinadla (bandáže).

NA ZAČÁTEK STRÁNKY

I

Individuální potence
Též průraznost. Tento chovatelský termín znamená nápadně jednotnou a dominantní dědičnost jisté vlastnosti plemeníka.

Influenza
Onemocnění způsobené virem chřipky, projevuje se nejprve jako katar horních cest dýchacích, zánětem sliznic nosu, ústní dutiny a hltanu, serózním výtokem z nosu, krátkým drsným kašlem a středně vysokými horečkami. Onemocnění se přenáší kapénkovou infekci. Možno proti ní preventivně očkovat.

Influenza Pektorální
Virová rhinopneumonie. Způsobuje ji herpes virus. Šíří se pomalu. Projevuje se nechutenstvím, vysokými horečkami, kašlem, rezavým výtokem z nosu, silným ochabnutím a slabostí, dýchavičností. Koně je třeba izolovat, dávají se obklady na hrudník. Vůči onemocnění lze koně preventivně očkovat.

Inkubační doba
Doba mezi vniknutím infekce do organizmu až po objevení se prvních příznaků nemoci.

Inseminace
Umělé oplodnění klisny.

Instinkt
Vrozený vzorec chování zvířat.

Imprinting
Vpečeťování. Období těsně po narození hříběte, kdy se tímto procesem formují příští vzorce chování. Pokud se v tomto období hříbě separuje od matky a stáda, jeho psychický vývoj není harmonický. Kůň je v dospělosti nepodrobivý a agresivní.

NA ZAČÁTEK STRÁNKY

J

Jezdecký kůň
Kůň způsobilý nést jezdce se stavbou vhodnou k upevnění sedla. Má výrazný kohoutek, pevný, přiměřeně dlouhý hřbet a silná bedra. Lopatka i spěnka musí být dost šikmé, aby byl krok pružný, zaručující pohodlnou jízdu.

Jirčák
Hřebec, který má sestoupeno do šourku pouze jedno varle.

Jukr
viz. kočárový kůň

NA ZAČÁTEK STRÁNKY

K

Klabonos
Vyklenutý profil koně, tzv. římský nos, typický pro plemena západního původu. Z našich plemen ho má výrazně vyvinutý kladrubský kůň.

Klisna
Dospělá samice koně, starší čtyř let.

Klisnička
Mladá samice koně, starší než jeden a mladší čtyř let.

Kmen
Skupina zvířat samčího pohlaví, které se od ostatních příslušníků téhož plemene vyznačují odlišnými vlastnostmi nebo vynikají určitou vlastností (př. Furioso).

Kočár
Povoz pro osobní dopravu, jedno nebo dvounápravový, tedy dvou nebo čtyřkolový. Přední kola bývají menší. Skořepina je zavěšena na pérech.

Kočárový kůň
Lehčí tažný kůň, zpravidla teplokrevník, určený k tahu kočárů. Lehký se jmenuje jukr (např. arab shagya), těžký karosiér (kladrubský kůň). Žádá se elegantní chod a pečlivý výcvik.

Kohoutek
Je to nejvyšší bod na hřbetě koně u spodní části krku, o který se opírá sedlo.

Kolenní opěrky
Kůže po stranách sedla, na níž leží jezdcovy nohy.

Koleska
Čtyřkolý vozík se skořepinou zavěšenou na řemenech.

Kondice
Je to současný výživný stav zvířete, ve kterém je schopno určitého výkonu.

Konstituce
Trvalý stav organismu zvířete, projevující se silou, zdatností, vytrvalostí a schopností odolávat vnějším vlivům. Konstituce může být silná, střední, slabá, tvrdá apod.

Kontracval
Je to cval na opačnou nohu ve směru pohybu. Je vykonáván na přání jezdce.

Korunka
Místo, kde noha koně přechází v kopyto.

Křížení
Opak čistokrevné plemenitby. Je to páření příslušníků různých plemen, ev. druhů. V rámci druhu může být stejnorodé - kříží se plemena stejného rázu, např. teplokrevní koně. Nebo může být různorodé - kříží se např. pony s plnokrevníkem nebo chladnokrevník s teplokrevníkem.

NA ZAČÁTEK STRÁNKY

L

Liniová plemenitba
V rámci plemene vznikají tzv. krevní linie, odvozené od určitého předka, u koní zpravidla od hřebce, význačné určitými vlastnostmi. V zájmu zachování těchto znaků se příslušníci této linie kříží mezi sebou (př. linie - Furioso X).

Lonž
Popruh, na kterém necháváme koně běhat v kruhu kolem sebe. Je dlouhá 6 - 10 m, na jednom konci má karabinku a na druhém smyčku na ruku.

Lonžovací ohlávka
Je to ohlávka pro lonžování koně bez udidla vybavená kovovými závěsy na nose koně, jejichž prostřednictvím působíme na nos při zastavování.

Louplá záď
Mohutně osvalená záď těžkých plemen má ve středu výrazný žlábek.

NA ZAČÁTEK STRÁNKY

M

Manéž
Aréna pro výcvik nebo trénování koní.

Martyngal
Dvoudílný řemen připevněný k podbřišníku jedním koncem a pomocí kroužků jsou skrz něj na druhé straně provlečeny otěže. Neslouží k držení hlavy koně a k jeho vyježdění, je to pouze pomocný prostředek, který brání koni nadměrně zvedat hlavu ve chvílích, kdy to chce dělat o své vůli.

MASH
Krmivo pro koně podávané v teplém stavu. Skládá se ze spařeného ovsa, na kaši rozvařeného lněného semínka a pšeničných otrub. Je to krmení pro koně velmi výživné a má pozitivní vliv na trávení.

Mimochod (tolt)
Je to chod podobající se klusu, rovněž je dvoutaktní s tím, že nohy kůň nepokládá úhlopříčně, ale současně pravou přední a pravou zadní, pak levou přední a levou zadní. Je to chod pro jezdce velmi pohodlný zvláště na delší vzdálenosti. Prožívá svou renesanci současně s rozvojem rekreačního ježdění. Zvláštní schopnosti k tomuto chodu mají islandští koně a právě to je dělá stále populárnější v celém světě.

NA ZAČÁTEK STRÁNKY

O

Ohlávka
Je to soubor řemenů na hlavě koně, který umožňuje vodit ho bez uzdečky či uvazovat.

Oprať
Součást postroje tažných koní, sloužící k jejich ovládání. Bývá kožená, popruhová nebo z plastů.

Osvěžení krve
Chovatelský zásah, který má zabránit degeneraci chovů s příliš úzkou chovnou základnou. Získává se k tomu plemeník stejného (v nouzi i příbuzného) plemene bez úzkého příbuzenského vztahu k chovaným zvířatům.

Otěž
Otěž je součást postroje jezdeckého koně, jíž se kůň ovládá. Bývá kožená, popruhová nebo umělá, hladká nebo zdrsněná, obšitá plátnem nebo jinak upravená. Konce otěží (jsou dvě) jsou sešité. Pro různé účely bývají otěže různě upravené.

NA ZAČÁTEK STRÁNKY

P

Palcát
Poměrně neohebný jezdecký bič dlouhý asi 70 cm (při skocích) nebo 120 cm (při drezúře).

Paráda
Zadržení koně v plné rovnováze na všech končetinách až do celkového znehybnění.

Parkur
Dráha s různými soutěžními skokovými překážkami, kterých je kolem čtrnácti (často ve dvou řadách, tzn., že jde o kombinaci tří nebo dvou bezprostředně po sobě následujících skoků). Překážky umisťované na dráze mají různou obtížnost (menší nebo větší počet zatáček), na pravém okraji jsou opatřeny pořadovými čísly, dále pak dvěma praporky, z nichž bílý je na levé straně překážky, červený na pravé. Na začátku a na konci trasy jsou rozhodčí, kteří měří čas průjezdu.

Pirueta
Otočení koně kolem zadních nohou o 180° (poloviční pirueta) nebo o 360° (pirueta) při klusu nebo cvalu.

Plastron
Speciální druh bílé kravaty vázané pod krkem, součást povinného oficiálního vybavení jezdecké uniformy.

Plemenitba
Řízené rozmnožování vybraných jedinců domácích zvířat. Vedle čistokrevné plemenitby se zvlášť při vytváření nových plemen uplatňuje plemenitba příbuzenská, což je páření blízce příbuzných zvířat, např. sourozenců nebo rodičů a potomků. Vyžaduje zkušenost a přísný výběr bezvadných jedinců.

Plemeno
Člověkem vyšlechtěná skupina zvířat stejného původu a shodných tvarových znaků i vlastností, které jsou dědičné.

Plemenná kniha
Soubor rodokmenů všech příslušníků určitého plemene odpovídajících vlastností. Vede ji chovatelská organizace.

Plnokrevník
Zvíře z výběrového chovu, jehož všichni předkové jsou uvedeni v plemenné knize. Původně se tento termín vztahoval jen na arabské a anglické plnokrevné koně, později i na jiná zvířata vynikajících kvalit. Potomek plnokrevníka a obecného koně se jmenuje polokrevník, vyšší podíl krve plnokrevníka se označuje jako "vysoko v krvi". Kůň s 1/16 jiné krve se ještě považuje za plnokrevníka.

Podbřišník
Pás udržující sedlo na koňském hřbetě. Může být z provazu, kůže nebo umělé hmoty.

Podložka
Měkká podložka pod sedlo s úchyty na upevnění, vstřebávající pot a chránící hřbet před odřením, sedlo pak před propocením. Může být plstěná, kožešinová, ze speciálního materiálu nebo z houby (molitanu) pošité plátnem.

Podříznutí ocasu
Operace svalů pod ocasem, která nutí zvíře nosit ocas nepřirozeně vysoko. Užívá se např. v Americe, v Anglii je zakázána.

Poloviční paráda
Krátké zadržení koně, které ho má upozornit a soustředit před následnou činností.

Prubíř
Hřebec, kterým se zjišťuje, zda je klisna v říji.

NA ZAČÁTEK STRÁNKY

R

Remonta
Mladý, tří až čtyřletý kůň, původně určený k vojenské službě, nyní obecně.

Rodina
Početná skupina zvířat pocházející od společného samičího předka (př. arabský kůň).

Rodokmen
Podrobný záznam o předcích zvířete, zaznamenaný v plemenné knize.

Rozsocha
Část sedla vyčnívající nad hřbetem koně upevněná na steláži. Rozeznáváme rozsochu přední a zadní.

Ruce
Je to označení částí koně z pozice jezdce. Přední ruce = předek koně, tj. vše před jezdcem, hlava, krk, plece, kohoutek a přední nohy, zadní ruce = vše za jezdcem. Na levou ruku, na pravou - směr pohybu podle postavení jezdce. Mezi rukou a nohou - při pohybu koně vpřed se jezdcova noha na okamžik střetá s rukou, kůň je tedy mezi rukou a nohou. U vozky platí směr na levou nebo pravou ruku.

NA ZAČÁTEK STRÁNKY

S

Sebrání koně
Souprava pro pobízení koně jezdeckými prostředky (lýtka, uzda a dosedání) mající vliv na podsazování zadních nohou více pod trup, tím se upravuje rovnováha koně při pohybu, což při současném přilnutí (kůň staví hlavu kolmo) má ideální vliv na jeho ovládání. Kůň se za takových podmínek pohybuje volně, vyváženě, je obratný, pružný a poslušný.

Skléra
Bělina, bílý vazivový obal oka, vpředu přecházející v rohovku.

Soumar
Zvíře nosící náklady (kůň, osel, mezek, mula, velbloud, lama aj.). K vybavení soumara patří soumarské sedlo k upevnění nákladu.

Spřežení
Koně v postroji pro práci v zápřeži. Podle počtu koní a způsobu zápřeže se dělí na jedno až dvacetispřeží, za sebou jsou koně zapřaženi v tandemu (2), randomu (3), vedle sebe jsou v trojce, quadrize a v dvojspřeží. Vícespřeží jsou obyčejně v párech, u lichého počtu jsou vpředu tři koně vedle sebe.

Substance
Funkční hmota koňského těla, především kostra a osvalení.

Sulka
Dvoukolý vozík pro klusácké závody. Má lehká kola s úzkými pneumatikami, malé sedátko bez opěrky a kůň je zapřažen mezi dvěma ojkami. Klusácká dráha musí být klopená.

NA ZAČÁTEK STRÁNKY

Š

Škola
Vrcholný způsob výcviku a předvádění koní s uplatněním mnoha umělých chodů a figur. Existuje klasická, vysoká nebo španělská škola podle zaměření.

Šrot
Strojově drcené zrní (usnadňuje koni trávení).

NA ZAČÁTEK STRÁNKY

T

Temperament
Souhrn povahových vlastností koně, zejména jeho reakce na vnější podněty. Může být klidný, živý, ohnivý až nervózní.

Teplokrevník
Označení lehčího, živějšího koně vhodného k jízdě a lehčímu tahu (na rozdíl od chladnokrevníka). Teplokrevníci jsou často smíšeného původu, k jejich zlepšování se užívalo i plnokrevníků. Jsou většinou orientálního původu.

Trdlice (podsedlí)
Vrstva sedla, na které je umístěna kůže, která ji pokrývá.

Turf
Dostihový sport s přesným systémem různých typů dostihů a přesnými pravidly. Zahrnuje dostihy rovinné, překážkové a klusácké a vychází z anglické tradice.

Typ koně
Existují skupiny koní, které nelze označit za plemeno, protože nemají plemennou knihu a na původu mnoho nezáleží, ale splňují určité nároky. Jsou to např. hunter (honební kůň), hack, kob apod.

NA ZAČÁTEK STRÁNKY

U

Uzda
Účinná uzda působící přes páku s řetízkem na lícní strany koně, vkládá se současně s udidlem. Taková uzda umožňuje dokonale působit na tlamu koně. Při vyšších jezdeckých soutěžích je povinná.

NA ZAČÁTEK STRÁNKY

V

Valach
Vykastrovaný samec koně, který už nemůže sloužit k rozmnožování plemene, je možno ho využívat jenom k užitkovým cílům.

Vysedání
Pozvedání jezdce v sedle v rytmu klusu. Základem je zvednutí jezdce při položení jednoho úhlopříčného páru nohou, při položení druhého úhlopříčného páru nohou jezdec dosedne. Podle toho, na kterou nohu do sedla dosedá, rozlišujeme vysedání na pravou nebo levou přední koňovu nohu.

NA ZAČÁTEK STRÁNKY

Z

Zápinky
Pásky u sedla (po třech na každé straně) sloužící k připnutí podbřišníku.

Zkoušky
Zkoušky výkonnosti jsou u většiny užitkových koní podmínkou nejen při zařazení do práce, ale i do chovu. Výcvik a typ zkoušek je dán pracovním zaměřením koně a předchází mu celkové posouzení. Zkoušky jsou jednostranné a všestranné, příprava na první trvá 3 až 4 měsíce, na druhé 6 až 11 měsíců. Zaručují kvalitu chovu.

NA ZAČÁTEK STRÁNKY

Ž

Žíně
Tvoří ocas a hřívu koně (jemnější se nazývají vlasiny). Mohou být rovné nebo zkadeřené (u některých, hlavně španělských plemen) a patří k velmi žádaným produktům k výrobě hudebních nástrojů, vycpávání apod.

Žuchvy
Ploché půlkulaté lebeční kosti koně. Nahromadění svalů v této partii, tzv. hrubé žuchvy, kazí vzhled hlavy a je časté u těžkých chladnokrevných plemen.

NA ZAČÁTEK STRÁNKY

 

created by Hana Plocrová (c) 2001 [hplocrova@seznam.cz]