Koně kolem nás [http://kone.mujweb.cz/]
 
Koně a my.
Fotogalerie.
Slovník.
Kontakt.
Aukro.czCédéčka pro Vás ZDE...


Plemena koní orientálních| TARPAN | ACHALTEKINSKÝ KŮŇ | KARABAIRSKÝ KŮŇ |
| ARABSKÝ PLNOKREVNÍK | ARABSKÝ POLOKREVNÍK |
| LIPICKÝ KŮŇ | KLADRUBSKÝ KŮŇ | MUSTANG |
| RUSKÝ KLUSÁK | ORLOVSKÝ KLUSÁK |
| ANGLICKÝ PLNOKREVNÍK | ANGLICKÝ POLOKREVNÍK |
| ČESKÝ TEPLOKREVNÍK | AMERICKÝ KLUSÁK |
| MORAVSKÝ TEPLOKREVNÍK |


Tarpan
 • žil v oblasti stepí Kaspického a Černého moře, kde byl v 80. letech vyhuben.
 • koněm podobným tarpanovi je kůň Bilgoradský
 • byl štíhlejší a ušlechtilejší než Kertak, měl lehčí hlavu v nose slabě prohnutou a výše nasazený krk. Jeho kohoutková výška byla 135 - 145 cm.
 • barva - plavá, měl uhoří pruh a na končetinách černé kroužkování


 • Achaltekinský kůň
 • je to konstitučně tvrdý kůň, vytrvalý, skromný a rychlý s živého temperamentu. Podobá se anglickému plnokrevníkovi
 • má středně dlouhou hlavu, štíhlý, nízkonasazený krk, výzarné oko, vysoký kohoutek a suché končetiny
 • barva - hnědák, ryzák, plavák


 • Achaltekinský kůň


  Karabairský kůň
 • je to kůň jezdecká i tažný. Na jeho vytvoření se podílel Arabský kůň
 • je kostnaté, masivnější postavy. Jeho kohoutková výška je 150 cm.
 • barva - hnědá, bílá


 • Arabský plnokrevník
 • je vejvýzmanější představitel teplokrevných koní
 • chov arabských plnokrevníků se odvozuje od 5 klisen AL-Kham-Sa (všech pět)
 • 1. Ku-Hai-Lan - nejušlechtilejší původ
  2. Sak-La-We - ušlechtilá, raná
  3. U-Bai-Yan - méně ranější, mohutnější vzrůst
  4. Ham-Da-Ne - nejvytrvalejší
  5. Had-Ban - nejrychlejší
 • podílí se na tvorbě jiných plemen
 • je živého až ohnivého temperamentu
 • má čtvercový rámec, hlavu v linii nosu rovnou až štičí, dlouhý, široký, vysokonasazený krk (labutí nebo jelení), hluboký, široký hrudník, výrazný kohoutek, krátký hřbet, širokou záď a suché, pevné končetiny. Jeho kohoutová výška je 150 - 160 cm.
 • v klusu má vysoko zdvižený ocas do oblouku
 • barva - bělouš, sivák, hnědák


 • Arabský plnokrevník Arabský plnokrevník

  Arabský plnokrevník


  Arabský polokrevník
 • vznikl z Arabského plnokrevníka. U nás se chová v Motěšicích a Topoľčiankách.
 • vznikly 3 základní kmeny:
 • SHAGYA - * 1830 v maďarském hřebčíně Bábolna
  - vynikají vytrvalostí, velkou výkonností, tvrdostí, jsou mohutní a mají ušlechtilou, harmonickou stavbu těla.
  - barva - bělouš (někdy hnědák)
  DAHOMAN - * 1846 v maďarském hřebčíně Bábolna
  - je to ušlechtilý, mohutný typ
  - barva - hnědá
  GIDRAN - * 1810 v Bábolně, barva - ryzák
 • je středně velký, svalnatý, skromný, nenáročny na krmivo, tvrdý, vytrvalý, dožívá se vysokého věku. Má čtvercový rámec, kratčí, suchou, štičí hlavu
 • barva - bělouš (může být i vraník, hnědák, ryzák)


 • Lipický kůň
 • byl vyšlechtěn v hřebčíně Lipica na území bývalé Jugoslávie. Jeho původ pochází od staroitalských a starošpanělských koní. Cílem bylo vytvořit jezdeckého, později kočárového koně. V 18. století byl zušlechtěn arabskými koňmi.
 • vzniklo 6 základních kmenů:
 • 1. MAESTOSO - * 1779 - bělouš, kladrubského chovu
  2. CONVERSANO - * 1776 - hnědák, italského původu
  3. NEAPOLITANO - * 1790 - hnědák, italského původu
  4. FAVORY - * 1799 - plavák, kladrubského chovu
  5. PLUTO - * 1765 - bělouš, dánského původu
  6. SIGLAVY - *1810 - bělouš, arabský hřebec
 • v práci je vytrvalý, tvrdý, pohyblivý, živého temperamentu, má dobrý charakter, je mimořádně učenlivý - používá se pro drezúru a vysokou jezdeckou školu.
 • je elegantní, středního tělesného rámce. Má suchou hlavu, mírný klabonos, silný, svalnatý, vykoso nasazený krk, málo výrazný kohoutek, dlouhý, široký hřbet, dlouhou záď s vysoko nasazeným ocasem a pevné, suché končetiny s výbornou kvalitou kopyt. Jeho kohoutková výška je 160 - 167 cm a váží 480 - 550 kg.
 • barva - z 80% bělouš, zbytek vraníci, hnědáci
 • u nás se chová v Topoľčiankách


 • Kladrubský kůň
 • byl vašlechtěn v hřebčíně Kladruby nad Labem v roce 1579. Vznikl zkřížením domácích klisen se starošpanělskými a staroitalskými hřebci. Chov se ustálil ve 2 barvách - bělouš a vraník.
 • zakladatelem běloušů byl:
 • - PEPPOLI (* 1764) - jeho syn GENERALE (* 1787) - jeho syn GENERALISSIMUS (* 1797)
  - kmen Generalissimus v roce 1929 vyhynul Generalissimusem XXII. V roce 1941 byl kmen obnoven hřebcem Generalem XXXIII a pokračoval Generalissimusem XXIII
 • zakladatelem vraníků byl:
 • - NAPOLEONE (* 1845) - kmen však v roce 1922 zanikl
  - SACRAMOSO (* 1800) v Kroměříži. V roce 1938 byl chov zrušen. Obnoven byl v roce 1945 ve Slatiňanech (6 klisen a 3 hřebci). Na obnovení stáda se použili i lipicáni a východofrízský hřebec ROMKE.
 • v současné době máme kmeny:
 • SOLO
  SACRAMOSO
  SIGLAVI PAKRA
 • je to nejmohutnější teplokrevník. Je tvrdý, vytrvalý, kočárový kůň s typickým klusem s vysokou akcí. Jeho temperament je klidný, má výborný charakter.
 • má těžkou, klabonosou hlavu, silný, široký, vysoko nasazený krk, nevýrazný kohoutek, dlouhý hřbet, mírně kloněnou, širokou záď s vysoko nasazeným ocasem, široký, hluboký hrudník, silné končetiny, výrazné klouby a pěkně formované kopyto s kvalitní rohovinou. Jeho kohoutová výška je 175 - 180 cm.


 • Kladrubský bělouš Kladrubský bělouš

  Kladrubský bělouš Kladrubský vraník Kladrubský vraník

  Kladrubský vraník Kladrubský vraník


  Orlovský klusák
 • byl vyšlechtěn v hřebčíně Chrenovoje, otec byl arabský hřebec, matka dánská klisna.
 • Je to mohutný kůň, používán do sulky, pod sedlo a ruské trojky.
 • má mírně klabonosou hlavu, delší krk středně vysoko nasazený, dlouhý, dostatečně široký, plitký hrudník, kostnaté končetiny a tvrdá kopyta. Jeho kohouktová výška je 165 - 170 cm.
 • zbarvení - bělouš, vraník, ryzák


 • Ruský klusák
 • na jeho vyšlechtění se podílel Americký i Orlovský klusák
 • od Orlovského se liší: ruský je jemnější, sušší, má jemnou, rovnou hlavu, dlouhý krk, dlouhý hrudník, je rychlejší ne orlovský klusák, ale pomalejší než americký klusák. Jeho kohoutková výška je 168 cm a váží 400 - 500 kg.
 • zbarvení - ryzák, hnědák, vraník


 • Mustang
 • jsou to potomci španělských koní, kteří byly dovezeni do Ameriky. Od roku 1920 se začalo s čistým chovem mustangů.
 • jsou to mimořádně vytrvalý, enegričtí koně. Mají stále přirozené stádové pudy.
 • jsou menší s těžkou hlavou a krátkým krkem. Jsou rychlý.
 • zbarvení - hnědák, vraník, plavák, ryzák


 • Anglický plnokrevník
 • snahou je vyšlechtit nejrychlejšího a nejvytrvalejšího koně. Vznik plnokrevníkovi daly královské orientální klisny ROYAL MARES a 3 hřebci orientálního původu:
 • 1. BYRLEY TURC - vraník * 1680
  2. DARLEY ARABIAN - hnědák * 1702
  3. GODOLPHIN BARB - hnědák * 1724
 • v roce 1791 (1793) se založila plemenná kniha anglického plnokrevníka
 • je ušlechtilý, živého, ohnivého až nervózního temperamentu
 • má suchou, klínovitou hlavu, štíhlý svalnatý, nízko nasazený krk, dlouhý, výrazný kohoutek, široký, hluboký hrudník, dlouhý trup, suché, pevné končetiny a pružná, malá a pevná kopyta. Jeho kohoutková výška je 165 - 175 cm a váží 500 - 600 kg.
 • zbarvení - hnědák, ryzák


 • Anglický plnokrevník Anglický plnokrevník  Anglický polokrevník
 • vzniká buď čistokrevnou plemenitbou (pářením polokrevníků) nebo křížením Anglického plnokrevného hřebce s teplokrevnou klisnou.
 • jsou dva 2 kmeny:
 • FURIOSO - *1836 v Mezöhegyes (hřebčí v Maďarsku)
  - je to ušlechtilý hnědák, všestranně užitečný.
  představuje středně mohutný rámec , dosahující výšky 170 - 175 cm a váží 630 kg. Jeho tělesný rámec je dlouhý, má suchou hlavu a silný, svalnatý, dlouhý krk.
  - zbarvení - hnědák, ryzák, vraník.
  PRZEDSWIT - jeho syn Przedswit I se narodil *1878
  - oproti Furiosovi mají hlubší, zavalitější stavbu těla.
  - zbarvení - hnědák, ryzák
 • v České republice oba kmeny splynuly v jeden kmen FURIOSO - PRZEDSWIT.


 • Český teplokrevník
 • v 19. století se projevuje vliv starošpanělských a italských koní. Na přelomu století se začínají dovážet teplokrevní hřebci Nolfolk, Anglonorman, Frízský a Oldenburg.
 • má těžkou hlavu, silný, vysoko nasazený krk, krátký, široký hřbet, hluboký, široký hrudník a silné končetiny. Jeho kohoutková výška je 170 - 175 cm a váží 650 kg. Vyskytuje se u nich vada kopyt.
 • zbarvení - hnědák, ryzák, vraník


 • Český teplokrevník Český teplokrevník

  Český teplokrevník


  Moravský teplokrevník
 • v 19. století - vliv starošpanělských a italských koní. Na jeho vzniku se podílel anglický plnokrevník, anglický polokrevník a za účelem zmohutnění byl jednorázově použit Oldenburg (Český teplokrevník).
 • od Českého teplokrevníka má všestranné použití (jezdecko-tažný typ)
 • je ušlechtilejší, harmoničtější, sušší. Jeho kohoutková výška je 168 - 174 cm a váží 650 kg.
 • zbarvení - hnědák, ryzák, vraník


 • Americký klusák
 • byl vyšlechtěn v 18. století. Základ byl anglický plnokrevník s klusáckými vlastnostmi. Nejrozšířenější forma je vysoký kůň dlouhého tvaru. U nás se chová v Tlumačově.
 • má dlouhý, tenký, svalnatý krk, hluboký, užší hrudník a silné, suché, kostnaté končetiny. Jeho kohoutková výška je 165 - 170 cm a váží 450 - 500 kg.
 • má dobrou povahu, je lehko ovladatelný a má dlouhý a prostorný klus.


 •  

  created by Hana Plocrová (c) 2001 [hplocrova@seznam.cz]