Koně kolem nás [http://kone.mujweb.cz/]
 
Koně a my.
Fotogalerie.
Slovník.
Kontakt.
Aukro.czCédéčka pro Vás ZDE...


Vývoj hříbat| ŘÍJE A PŘIPOUŠTĚNÍ | HŘÍBĚ DO ODSTAVU |
| BŘEZOST A POROD KLISNY | PROBLÉMY PO NAROZENÍ |ŘÍJE A PŘIPOUŠTĚNÍ


Pokud jste zvážili všechna pro a proti a došli k závěru, že nic nestojí v cestě tomu, aby ve vaší stáji přibyl malý přírůstek, pak můžete s klidným svědomím nechat svoji klisnu připustit. Než tak však učiníte, musíte zjistit, zda je klisna v říji, aby byla schopna hřebce přijmout.


ŘÍJE

Je to období pohlavního cyklu trvající 5 - 8 dnů, kdy ve vaječnících dozrávají Graafovy folikuly, po jejichž prasknutí putuje oplození schopné vajíčko vejcovodem do dělohy - tento cyklus se nazývá OVULACE.
Není-li klisna oplozena, opakuje se tento cyklus za 21 dní. V jedné říji zapouštíme klisnu nejméně 2x, popř. i vícekrát. U klisny lze poměrně přesně určit okamžik ovulace a to opakovaným rektálním vyšetřením (přes konečník) během jedné říje. Můžeme tak nahmatat vaječníky a tím zjistit velikost a stupeň měknutí Graafova folikulu, který nahmatáme jako zduřeninu na vaječnících ve velikosti velké třešně. Jakmile zduření zmizí, vajíčko již putuje vejcovodem k děloze. A jak jste se mohli dočíst v anatomii, právě v této fázi může dojít k oplodnění.

Říji rozeznáváme:
 • bouřlivou - projevuje se intenzivními příznaky
 • tichou - nepozorujeme téměř žádné vnější příznaky, pouze vnitřní, tj. dozrávání Graafových folikulů


 • Zevní projevy říje jsou:
 • klisna často močí
 • má zvlhlou, silně prokrvenou pochvu
 • jde neochotně vpřed
 • tlačí se na ostatní klisny
 • dává ocas na stranu
 • z pochvy ji vytéká bezbarvý hlen - klisna tvz. nitkuje
 • a charakteristické je hlavně tzv. blýskání, což jsou rytmické stahy svalů, které ovládají pohyby poštěváčku (klitorisu). Objevuje se v blízkosti hřebce, kdy klisnu vodíme ke zkušební stěně.

 • Někdy však může jít o říji falešnou, kdy jsou pouze příznaky vnější, ale nedochází k dozrávání a uvolňování vajíčka.

  Po ohřebení (po porodu) se říje u klisny dostaví v průběhu 7 - 11 dnů.

  Flémování
  Hřebec, když větří říjnou klisnu zdvihá a obrací na ruby horní pysk, což se nazývá flémování. Toto chování ale často způsobuje i velmi silný, či neobvyklý pach jako např. česnek, ocet nebo citrón.


  Pokud k říji nedojde, můžeme ji vyvolat buď:
 • zkrmujeme-li bílkovinná krmiva + vitamín C
 • umístíme-li klisnu mezi jiné koně
 • masáží vaječníků
 • hormonálními prostředky


 • Má-li klisna příznaky říje, pak ji vodíme ke zkušební stěně. Z jedné strany stojí ošetřovatel s hřebcem a z druhé strany přivedeme klisnu. Nejprve hlavou k hřebci, aby mohlo dojít k očuchání a potom klisnu otočíme k hřebci zádí. Neodbíjí-li klisna hřebce a zaujme-li pářící postoj, pak je již připravena k zapuštění.  PŘIPOUŠTĚNÍ


  Klisnu můžeme zapustit buď přirozenou cestou nebo inseminovat.

  PŘIROZENÉ PŘIPOUŠTĚNÍ rozeznáváme:
 • divoké - dochází k němu v přírodě
 • skupinové - ve skupině 20 - 30 klisen je 1 hřebec, který si sám vyhledává klisny v říji
 • individuální - provádí se v hřebčínech i "doma", kdy připouštíme konkrétního hřebce s konkrétní klisnou


 • Připouštěcí období u anglického plnokrevníka je od 1. února do konce června a u polokrevníka - na jaře i na podzim od 1. října do 1. července příštího roku.


  Vlastní připuštění:
  Před vlastním připuštěním musí být klisna vyšetřena laboratorním výtěrem a nesmí trpět žádnými nakažlivými chorobami, aby nedošlo k nakažení hřebce. Také hřebec musí být samozřejmě naprosto zdravý.
  Po zjištění dobrého zdravotního stavu se klisna připraví k zapuštění. Aby nedošlo k poranění hřebce, provedeme fixaci klisny. Uděláme fixaci přední končetiny (vyvážeme lonžkou přes kohoutek), někdy je třeba provést také spoutání zadních končetin pouty a někdy musíme použít i fajfku. Klisně omotáme ocas bandáží, aby nedošlo k poranění pyje a okolí pochvy vydesinfikujeme (např. hypermanganem).
  Po seskoku opět desinfikujeme klisně okolí pochvy a hřebci pyj. Klisnu musíme vodit asi 15 min., aby nemohla semeno vytlačit.
  Jak už sem se zmínila, klisnu v jedné říji připouštíme 2x i vícekrát.

  Připouštění


  INSEMINACE
  Přednosti inseminace před přirozeným připouštění jsou:
 • vyloučíme možnost poranění hřebce a klisny
 • dále vyloučíme možnost nákazy hřebce i klisny pohlavními chorobami
 • můžeme provádět selekci špatných ejakulátů (vyřadíme je)
 • můžeme ejakuláty ředit a tím vlastně oplodnit více klisen z jednoho ejakulátu
 • inseminace nám umožňuje odebírat hřebce pravidelně


 • Odběr ejakulátu:
 • provádí se do umělé vagíny, která se skládá z pryžového válce, ve kterém je gumová vložka. Na jeden konec se upevňuje sběrač - buď skleněný nebo gumový.
 • Do prostoru mezi válcem a vložkou se pustí teplá voda a dohustí se vzduchem. • Vlastní odběr ejakulátu:
 • k odběru se používá atrapa, nebo-li fantom, na který hřebec skáče
 • místnost, kde se odběr provádí musí být hygienicky nezávadná
 • technik provádějící odběr je připraven z pravé strany
 • po vydráždění hřebce dojde ke skoku na atrapu, zasunutí pyje do vagíny a hřebec provádí frikční pohyby, dokud nedojde k výronu semene


 • Režim odběru:
 • mladým hřebcům se smí provádět odběr max. 3x týdně
 • u hřebců starších 4 let - denně


 • Jedním ejakulátem můžeme oplodnit 5 - 8 klisen.
  Objem ejakulátu je asi 100 ml a počet spermií v ejakulátu je v průměru 30 miliard.


  Inseminace klisny
  Inseminaci provádíme vaginální metodou. Ruka při inseminaci nikdy nesmí přijít do konečníku.
  Vlastní inseminaci provádíme levou rukou oblečenou do ochranné rukavice. V pravé ruce držíme stříkačku nebo ampuli s naředěným ejakulátem.
  Když inseminační trubička pronikne do děložního krčku, začneme semeno pomalu vytlačovat. Při vytlačování jemně sevřeme děložní krček tak, aby jsme zabránili zpětnému výtoku semene.
  Po skončení inseminace trubičku vyjmeme a klisnu provádíme, jako při přirozeném připouštění.
  Inseminace klisny

   

  created by Hana Plocrová (c) 2001 [hplocrova@seznam.cz]